Privacy Policy

Политика за личните данни

Алгорита ЕООД осъзнава необходимостта от защита на самоличността на интернет потребителите, които посещават сайта zeola.bg и активно работи в тази посока.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица и е неразделна част от Общите условия за ползване от физически лица – крайни потребители.

Събиране на лични данни

Алгорита ЕООД не събира лична информация от посетителите на сайта zeola.bg, освен ако те не ни я предоставят доброволно, посредством нужните форми за съгласие.

Тази информация може да включва: три имена, адрес, електронен адрес, телефон, IP адрес, cookies и се използва единствено, за:

 • предоставяне предлаганите в сайта услуги
 • подобряване улугата на сайта чрез бисквити (линк към условията на cookies)
 • регистрация за получаване на търговски известия от Алгорита ЕООД и подсайтовете собственост на дружеството
 • проучване на мнението
 • за изпълнение на подадена от клиента заявка в онлайн магазина, нейното потвърждение и доставка (удостоверяване конкретната самоличност при употреба на системата за заявка)

Ние уважаваме и стриктно спазваме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас? – при онлайн магазин

Когато правите поръчка или ни изпращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 30 дни, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни (при сайтовете с онлайн магазин)

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефон за контакт.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

 • куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката, и
 • нашия счетоводител.

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. За целта е достатъчно да заявите писмено Ващето желание на посочените по-долу контакти:

(мейл за връзка според сайта)
адрес: гр.Пловдив, ул.Севастопол 27, ет.3

Ако потребителите изрично не се откажат от съхраняването на тяхната лична информация и са декларирали съгласието си за получаване на Търговки съобщение от „Дружеството“ и използването им за тази цел, то тяхната лична информация ще се съхранява и използва единствено по посоченото предназначение, до оттеглянето на съгласието им от тяхна страна или в срок до 5 години.

Преди изтичане на срока за подадено съгласие, „Дружеството“ има правото да се свърже с потребителите по имейл или писмено, за да получи тяхното повторно съгласие за съхранение и/или изпозлване на данните, освен при изрично подаденият в писмен вид отказ от страна на потребителя.

Нюзлетър (е-бюлетин, мейлинг, търговско съобщение)

Можете да се абонирате за нашия имейл бюлетин, чрез конкретно създадената формата за е-бюлетин, когато оставите коментар в нашия сайт, при регистарация за участие в Лоялна програма, проучване, оценка на продукт, но винаги само чрез своето изрично съгласие.  За тази цел бихме имали нуждата от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. За целите на изпращането на имейл бюлетин използваме единствено Вашия имейл.

След като се регистрирате за нашия онлайн бюлетин, на имейла си ще получите потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия имейл бюлетин по всяко време. За да направите това е достатъчно да използвате тази форма или формата за управление на Вашите лични данни. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Предоставяне на данните на третата страна

В базата данни на  Алгорита ЕООД  информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването чрез Google, Facebook и техните дигитални продукти. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите предвидени от закона:

 • при направена поръчка от онлайн магазин за потвърждение, удостоверяване на личността на получателя и гарантиране на доставката в срокове
 • за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
 • за целите на общественото здраве;
 • за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Използване на електронна поща

Ние комуникираме с потребителите на сайта по електронна поща или телефон. Различни заявки, извършени в сайта от страна на потребителите, могат да бъдат потвърждавани чрез използване на електронни съобщения по имейл или обаждания по телефон. Ние можем да запазим водената с потребители на сайта кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт и за да подсигурим ефективността и гарантираме сигурнстта на услугата.

Проучвания

Възможно е да поискаме информация за Вашето потреботелско мнение или интерес чрез проучвания. Участието в тези проучвания е изцяло доброволно и Вие винаги имате избор дали да разкриете тази информация или не. Информацията от проучванията може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на този уебсайт, за подобряване на обслужването на предлаганите от нас продукти.

Конфиденциалност и сигурност?

Ние полагаме изключителни усилия да гарантираме пълната конфиденциалност на личните данни. Ние не предприемаме никакви стъпки личната информация на всеки потребител да бъде публикувана, освен ако потребителя изрично не пожелае това.

От своя страна потребителите на сайта носят пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от упълномощено от него трето лице.

Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас на посочните контакти:

Алгорита ЕООД,
гр. Пловдив, ул.Севастопол 27, ет.3
email: office@algorita.bg
тел:  0878221054

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

0
Количка
Няма продукти в количката